Συνεχης ενημερωση

  Αντιστάσεις - Στηρίξεις (Τελευταία Ενημέρωση: 19/10/2017 01:33)

  INDEX & BOND FUTURES

  EUROPE

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  ESTOXX 50 18/10 3.616,00 0,39% 3571 3591 3604 3611 3624 3631 3651
  DAX 30 18/10 13.050,00 0,38% 12857 12951 13000 13045 13094 13139 13233
  CAC 40 18/10 5.384,00 0,42% 5310 5345 5364 5379 5399 5414 5448
  FTSE 100 18/10 7.543,00 0,36% 7460 7499 7521 7538 7560 7577 7616
  SMI 35 18/10 9.297,00 0,36% 9158 9220 9258 9282 9320 9344 9406
  FTSEMIB 18/10 22.355,00 0,08% 22081 22209 22282 22337 22410 22465 22593
  ΙΒΕΧ 35 18/10 10.273,00 0,55% 10005 10123 10198 10241 10316 10359 10477
  FTSE 25 18/10 2.002,62 -0,43% 1962 1986 1994 2010 2019 2035 2059
  EURO BUND 18/10 162,22 -0,25% 161,09 161,73 161,98 162,37 162,62 163,01 163,65

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  DOW JONES 30 18/10 23.120,00 0,68% 22742 22905 23013 23068 23176 23231 23394
  S&P 500 18/10 2.561,00 0,16% 2547,7 2553,7 2557 2559,7 2563 2566 2572
  NASDAQ 100 18/10 6.120,00 -0,05% 6071 6095 6107 6120 6132 6145 6170

  CURRENCIES FUTURES

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  EURUSD 18/10 1,36 -0,12% 1,3536 1,3592 1,3619 1,3648 1,3675 1,3704 1,376
  GBPUSD 18/10 162,02 -0,13% 159,67 160,89 161,46 162,11 162,68 163,33 164,55
  JPYUSD 18/10 91,26 -0,18% 90,2 90,76 91,01 91,32 91,57 91,88 92,44
  USDCAD 18/10 1,25 0,01% 1,2329 1,2407 1,2437 1,2485 1,2515 1,2563 1,2641
  AUDUSD 18/10 ,78 -0,45% 0,7762 0,7802 0,7824 0,7842 0,7864 0,7882 0,7922

  COMMODITY FUTURES

  ENERGY

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  CRUDE OIL 18/10 52,03 0,17% 50,79 51,4 51,72 52,01 52,33 52,62 53,23
  BRENT OIL 18/10 58,18 0,15% 56,55 57,34 57,76 58,14 58,56 58,93 59,73
  NATURAL GAS 18/10 2,86 -2,19% 2,707 2,796 2,828 2,885 2,917 2,974 3,063

  METALS

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  GOLD 18/10 1.281,00 -0,33% 1258 1270 1276 1282 1288 1294 1306
  SILVER 18/10 17,00 -2,44% 15,94 16,52 16,76 17,11 17,34 17,69 18,28
  COPPER 18/10 2,31 -1,56% 2,167 2,247 2,276 2,326 2,355 2,406 2,485
  Όροι χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
  Το παρόν εκδόθηκε από την e-FSW, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το παρόν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό. Η e-FSW και άλλοι που συνδέονται με αυτήν, ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή. Τα δεδομένα ή σχόλια που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, τα οποία όμως η e-FSW δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι ακριβή και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των δεδομένων ή σχόλιων που περιέχονται στο παρόν, τα οποία μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την e-FSW όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος

  Επεξήγηση όρων

  S3 - S2 - S1
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η προσφορά
  γίνεται μικρότερη από τη ζήτηση.
  Cr. Point
  Είναι η τιμή στην οποία είναι πιθανή η
  αλλαγή της τάσης.
  R1 - R2 - R3
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η ζήτηση
  γίνεται μικρότερη από τη προσφορά.